Blog


2022-01-10 Ustawienia Bitcoin Core w pliku konfiguracyjnym bitcoin.conf:
daemon = 1 # tu wpisz dysk i folder gdzie ma być/jest blockchain datadir = D:\Bitcoin # połowa RAMu dbcache = 8192 listen = 1 # ilość wątków, połowa CPU par = 6 # rozłączanie peerów po ilu sekundach braku komunikacji peertimeout = 5 rest = 1 server = 1 txindex = 1 upnp = 1
i Raven Core w pliku raven.conf:
daemon = 1 datadir = D:\Raven dbcache = 8192 listen = 1 par = 6 peertimeout = 5 rest = 1 server = 1 txindex = 1 upnp = 1
Nie pomyl folderów przy uruchomieniu klienta bo będziesz musiał ściągnąć cały blockchain od nowa!

2022-01-09 Minimalnie można przyspieszyć Windows przez wpisanie w PowerShellu:
Disable-MMAgent -mc
W drugą stronę:
Enable-MMAgent -mc
To wyłączenie kompresji pamięci

2021-12-22 Był i jest dostępny adapter USB 3.0 dla dysków SATA LogiLink AU0012A ale polecam bardziej adapter Unitek bo logilinki długo podłączają dysk i z czasem psują się

2021-12-06 ściągawka poleceń Unix/Linux
7z - archiwizator plików apropos - pokaż inne podobne komendy apt - zarządzanie pakietami w systemie apt-get - zarządzanie pakietami w systemie aptitude - zarządzanie pakietami w systemie arp - zarządzanie pamięcią podręczną wpisów o sąsiadach w sieci at - wykonaj polecenie we wskazanym czasie awk - operacje na strumieniach i liniach banner - pokaż tekst w fajnym kroju bash - konsola, interpreter poleceń cal - kalendarz cat - pokaż plik chmod - zmień uprawnienia do plików chown - zmień właściciela plików clear - wyczyść konsolę cmp - porównaj pliki column - wyrównaj tekst do kolumn cp - kopiuj pliki curl - pobierz coś z internetu date - pokaż datę i czas dd - przesyłanie strumieni df - disk free, ilość wolnego miejsca na dyskach dos2unix - zamień entery DOSowe na uniksowe dpkg - operacje na pakietach du - użycie dysku przez foldery e4defrag - defragmentuj pliki w systemach plików ext2/3/4 echo - pokaż komunikat eject - wysuń napęd env - pokaż zmienne środowiskowe figlet - pokaż tekst w fajnym kroju free - ilość wolnej pamięci gawk - operacje na strumieniach gcc - kompilator C grep - wyszukiwanie w strumieniach i liniach gunzip - rozpakuj gzip gzip - spakuj do gzip head - pokaż początkowe wiersze hexdump - pokaż strumień szestnastkowo hexedit - edytor szesnastkowy hostname - nazwa hosta htop - lepszy top, pokaż wydajność systemu ifconfig - zarządzaj interfejsami sieciowymi jq - parsuj JSON kill - wyślij sygnał do procesu last - ostatnie zalogowania less - stronicuj strumień links - przeglądarka w trybie tekstowym locate - gdzie jest plik ls - pokaż pliki w folderze lsblk - pokaż urządzenia blokowe lscpu - pokaż informacje o procesorze lsdev - pokaż informacje o urządzeniach lshw - pokaż informacje o sprzęcie lsmod - pokaż używane przez jądro moduły lsof - pokaż otwarte pliki lspci - pokaż informacje o urządzeniach PCI lsusb - pokaż informacje o urządzeniach USB mail - zarządzaj skrzynką pocztową lub wyślij wiadomość make - program do budowania innych programów man - manual, podręcznik dla poleceń mc - Midnight Commander, zarządzanie plikami mcedit - edytor more - stronicuj strumień mount - zamontuj urządzenie mtr - śledzenie trasy do serwera mv - przenieś pliki nc - netcat, strumienie sieciowe netcat - zarządzanie połączeniami TCP/UDP z linii poleceń netstat - status połączeń sieciowych nmcli - zarządzanie Network Manager z linii komend nmtui - wygodne zarządzanie Network Manager w trybie tekstowym node - NodeJS nohup - uruchom proces nie zamykając go, zwykle w tle przy pomocy & npm - Node Package Manager, menedżer pakietów Node nslookup - podglądanie DNS ntpdate - zarządzanie automatyczną aktualizacją zegara openssl - pakiet OpenSSL, czyli wszystko związane z szyfrowaniem parallel - wykonaj coś równolegle passwd - zmień hasło ping - pinguj serwer ping4 - pinguj serwer po IPv4 ping6 - pinguj serwer po IPv6 pv - pokaż ile danych leci w strumieniu pwd - print working directory, pokaż aktualny folder reset - resetuj terminal rm - usuń pliki rmdir - usuń foldery scp - Secure Copy, kopiuj do/ze zdalnego serwera screen - narzędzie konsolowe, coś jak tmux sed - operacje na strumieniach sendmail - wyślij maila seq - sekwencje service - zarządzaj usługami w systemie set - zmienne środowiskowe i ich ustawianie sleep - wstrzymaj działanie programu na podany czas sort - sortuj strumienie ssh - Secure Shell, połącz zdalnie z innym serwerem su - przełącz użytkownika sudo - wykonaj polecenie jako Super User tail - pokaż końcówkę pliku tar - archiwizator plików telnet - połącz z serwerem zdalnym przez telnet testdisk - ratowanie danych na dyskach tmux - narzędzie konsolowe, coś jak screen top - wygodne informacje o wydajności systemu touch - dotknij plik, zmień jego datę i czas modyfikacji tr - operacje na strumieniach traceroute - śledzenie trasy do serwera ufw - zapora sieciowa umount - odmontuj urządzenie uname - informacje o wersji systemu uniq - wypisz tylko unikalne linie (muszą być obok siebie, np. posortowane) unix2dos - zamień entery uniksowe na DOSowe unrar - rozpakuj archiwum RAR unzip - rozpakuj archiwum ZIP updatedb - aktualizacja pamięci podręcznej plików na dysku (dla locate) uptime - ile czasu serwer już pracuje vi - edytor vim - edytor visudo - edycja /etc/sudoers w bezpieczny sposób w - kto jest zalogowany w systemie wc - liczenie znaków, słów i linii wget - pobierz coś z internetu whereis - gdzie faktycznie jest program which - gdzie faktycznie jest program who - kto jest zalogowany w systemie whoami - kim jestem whois - sprawdzanie informacji na temat domen xargs - budowanie i wykonywanie poleceń yes - odpowiadaj yes cały czas, używane w strumieniu zip - archiwizator plików

2021-12-06 Unix Toolbox nie jest już dostępny tutaj ale jest dostępny tutaj

2021-12-05 W Google Maps jest oznaczona "styrta" która się jednej pani pali

2021-12-03 Narzędzia admina dokumentacja: prettydoc grafika: Gimp, Krita, Paint.NET IMAP migration: imapsync inwentaryzacja: Snipe-IT, GLPI+fusion inventory, ocs-inventory, IT manager, axcence inventory, statlook monitoring: grafana, Nagios, prometheus, Zabbix NAS: FreeNAS, OpenMediaVault, qnap, Synology, xpenology obieg dokumentów: alfresco, amodit, intradok firmy coig, workflowgen remote desktop: AirMirror, AnyDesk Remote Control, Apache Guacamole, ApowerMirror, Chrome Remote Control, connectwise, Html5 rdp client, KiwiMote, Logmein, Microsoft Remote Desktop, NoMachine, PC Remote, Remote utilities, Splashtop Personal, TeamViewer, Unified Remote, VNC Viewer reverse proxy: nginx, squid test SSL: https://www.ssllabs.com/ssltest/ test www speed: Google Chrome Lighthouse = audit in inspect, https://gtmetrix.com/, https://tools.pingdom.com, https://www.webpagetest.org/, pagespeed ticketing: RedMine, OTRS, osTicket, Request Tracker VM: Hyper-V, Parallels, ProxMox, Veeam, VirtualBox, VMware, WSL, WSL2 Wireshark: Burp, Fiddler, owasp zap inne: Apache NiFi, ElasticSearch, Traefik, Varnish, memcached, Redis

2021-12-01 Pegasus służby specjalne ABW CBŚ CBŚP
Jak ktoś chce sobie sprawdzić czy ma na telefonie ślady szpiegowania, to pod linuksem trzeba zrobić tak: 1. ściągamy Android Backup Extractor: https://github.com/nelenkov/android-backup-extractor/releases/tag/20211109062532-4c55371 2. ściągamy wzory śladów szpiegostwa: https://github.com/AmnestyTech/investigations/blob/master/2021-07-18_nso/pegasus.stix2 3. po kolei uruchamiamy: pip3 install mvt npm install -g npm npm install -g android-platform-tools 4. podłączamy telefon przez kabel USB, wybieramy transfer plików i: adb backup -all -apk ./backup.ab java -jar abe.jar unpack backup.ab backup.tar tar -xf ./backup.tar mvt-android check-backup --iocs pegasus.stix2.json .

2021-10-29 Prąd 50 Hz jest zsynchronizowany w całej Europie

2021-10-23 Gdy nośnik ma 57 GiB i kopiujesz na niego troszkę więcej ale pliki na nośniku mają być skompresowane NTFS i powinno się zmieścić, to nie zmieści się bo same dane o kompresji zajmą więcej niż różnica

2021-10-13 Powershell Windows notification
function Show-Notification { [cmdletbinding()] Param ( [string] $ToastTitle, [string] [parameter(ValueFromPipeline)] $ToastText ) [Windows.UI.Notifications.ToastNotificationManager, Windows.UI.Notifications, ContentType = WindowsRuntime] > $null $Template = [Windows.UI.Notifications.ToastNotificationManager]:: GetTemplateContent([Windows.UI.Notifications.ToastTemplateType]:: ToastText02) $RawXml = [xml] $Template.GetXml() ($RawXml.toast.visual.binding.text|where {$_.id -eq "1"}). AppendChild($RawXml.CreateTextNode($ToastTitle)) > $null ($RawXml.toast.visual.binding.text|where {$_.id -eq "2"}). AppendChild($RawXml.CreateTextNode($ToastText)) > $null $SerializedXml = New-Object Windows.Data.Xml.Dom.XmlDocument $SerializedXml.LoadXml($RawXml.OuterXml) $Toast = [Windows.UI.Notifications.ToastNotification]:: new($SerializedXml) $Toast.Tag = "PowerShell" $Toast.Group = "PowerShell" $Toast.ExpirationTime = [DateTimeOffset]::Now.AddMinutes(1) $Notifier = [Windows.UI.Notifications.ToastNotificationManager]:: CreateToastNotifier("PowerShell") $Notifier.Show($Toast); }

2021-10-10 Wiedźmin 3: prezenty od Gauntera są jakby cursed, bo np. jak weźmie się ten prezent do płotki, to zauważyłem że trochę sterowanie płotką się psuje, zresztą widać jakiś taki czarny dym unoszący się od tych rzeczy jak są nałożone

2021-09-19 Jeżeli Windows z uśpienia powstaje sam, to trzeba sprawdzić powercfg -lastwake i wyłączyć wybudzanie dla danego urządzenia w Menedżerze Urządzeń, dodatkowo w opcjach zasilania też jest opcja odnośnie uśpienia "Zezwalaj na wznawianie pracy według czasomierza"

2021-09-14 Jeżeli tworzenie punktu przywracania systemu daje błąd 0x80070005 to trzeba zwiększyć miejsce dla punktów przywracania na którymś dysku