🇵🇱

Podsumowanie: Szeroko doświadczony profesjonalista IT od 16 lat. Inżynier informatyk z dużym i różnorodnym doświadczeniem w realizacji projektów IT. Były administrator serwerów i sieci – przez 3 lata, przez 9 lat programista-freelancer – m. in. technologie Microsoft ze wsparciem baz danych. Lider zespołu certyfikowany PRINCE2 i ITIL zorientowany na klienta, łączący pracę zespołową i współpracę z wizją i realizacją. Oferuje znakomite umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i prezentacyjne.

Technologie:

Programowanie: .NET Framework 4.5, AJAX, API, ASP.NET MVC 4, ASP.NET, Boost!, C (wstawki), C#, C++ (wstawki), CSS, CSV, DKIM, Entity Framework, Fluent, FormView, GATElab system wiązania zleceń rynkowych, GLUT, GNU cgicc, HTML Agility Pack, HTML, IBM WebSphere, ImageTools, JavaScript, Linq to Entities, Linq, MSMQ, MVC Razor, MVC, Message Queue, Moq, NLog, NUnit, OpenGL, OpenTK, Postfix, PowerShell, RabbitMQ, RadiantQ Gantt Chart control, Redis, SSL, ScriptManager, Service Oriented Architecture (JDeveloper Java web service), Silverlight, T-SQL, TCP/IP, TLS, TOPCONnect, UpdatePanel, VintaSoft, WCF, WPF, WSO2 Enterprise Service Bus, WSO2 Message Broker, Windows Forms, Windows service, XAML, XML, asembler, ashx handlers, iTextSharp, jQuery + UI, międzynarodowość, monitor rejestru, nHibernate, obsługa obrazów, operacje graficzne, optymalizacja procedur składowanych T-SQL, procedury składowane, proksy mailowe, walidacja danych, web services z certyfikatami, web services, wielowątkowość

Bazy danych: MS SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Sybase

DevOps = CI/CD: Jenkins, TeamCity i 16 innych narzędzi

Zarządzanie projektami / architektura: Enterprise Architect, PoseidonUML, StarUML, MS Visio, MS Project, MS Excel, Jira, MS PowerPoint

Sieci: Cisco switches, FortiGate firewall, HTTP, IP, Network administration, OSI stack, SSH, TCP, TLS, UDP, projektowanie infrastruktury

Administracja: Hyper-V, Jenkins, Linux (od Slackware 8), MS SQL 2005, 2008, 2012 Data Quality Services, MySQL, Oracle, PostgreSQL, PowerShell, Sybase, TeamCity, VMware Player, Server, Workstation, VirtualBox, Windows (od Windows 3.0), Windows Server 2003, 2008, SBS 2008, AD, WSUS, GPO, DHCP, DNS, WINS, FTP, IIS, Windows scripts (bat, cmd, VBScript, PowerShell), WebLogic, Enterprise Manager, Oracle Serial Bus

Linux - od roku 2000 = Slackware 8: Mint, Ubuntu, Debian, LMDE, Manjaro, Fedora, Slackware, Raspbian, Armbian, CentOS

Linux administracja: Apache2, Postfix, nginx, PHP, MySQL, cron, sieć, fail2ban, route, iptables, SSH, Samba, LUKS

Business Intelligence: Analysis Services, Integration Services, MicroStrategy Architect, MicroStrategy Desktop, Reporting Services 

Narzędzia: VMware Workstation, Borland C++ Builder 6.0, Code::Blocks, Dev-C++, Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2012, Visual Studio 2005, 2008, 2010, 2012, eclipse

Większe projekty:

 • udokumentowanie ogólnokrajowego systemu w 3 miesiące, gdy planowo przewidywano na tę pracę 6 miesięcy
 • aplikacja desktopowa do obliczeń związanych z przemysłem gazowniczym: .NET Framework 4.5, C#, GUI, Linq, metody numeryczne, Windows Forms
 • aplikacja desktopowa do wspierania małych i średnich przedsiębiorstw: .NET Framework 4.5, aktualizacja przez Internet, C#, GUI, Linq, Windows Forms, XML
 • system wspomagania zarządzania Business Intelligence: .NET, C#, T-SQL
 • system mailingowy - 12 projektów w jednym systemie w technologiach: .NET Framework 4.5, API, ASP.NET, C#, DKIM, Entity Framework, GUI, HTML Agility Pack, Linq to SQL, Linq, MS SQL, MSMQ, NLog, Postfix, TortoiseHG, web service, wielowątkowość, Windows service
 • aplikacja wewnętrzna do obsługi benefitów pracowniczych w technologiach: ASP.NET, C#, Linq to SQL, MS SQL
 • projekt aplikacji do analizy ryzyka dla Moody’s Analytics w technologiach: ASP.NET, CSV, FormView, ScriptManager, UpdatePanel, usługi Windows, walidacja danych
 • konstrukcja, udokumentowanie i opieka nad .NET Software Factory: automatyzacja buildów, technologie: AnkhSVN, Atlassian, baza Oracle, Fluent, FxCop, Jenkins, JIRA, MVC, NHibernate, NLog, NUnit, Sonar, StyleCop, TortoiseSVN
 • aplikacja Microsoft Project w wersji webowej w technologiach: API, ASP.NET, C#, iTextSharp, RadiantQ Gantt chart control, Silverlight
 • implementacja samodzielnej aplikacji C# dla polskich okulistów w technologiach: C#, MS SQL, obsługa, obróbka i transfer zdjęć z/do bazy MS SQL, wielojęzyczność, Windows Forms, WPF, XAML
 • integracja dwóch aplikacji w jedną: C#, MS SQL, obsługa operacji graficznych, TOPCONnect, VintaSoft, Windows Forms, WPF, XAML, XML
 • dwuwymiarowy edytor w technologii Silverlight do projektowania szaf wnękowych: ASP.NET, C#, ImageTools, iTextSharp, Linq to SQL, web service
 • samodzielna aplikacja do oglądania zaprojektowanych szaf wnękowych w trzech wymiarach: C#, OpenTK
 • udział w wydaniu pakietu antywirusowego mks_vir 9: aktualizacja oprogramowania ze stron klienta i serwera, Boost!, C++, C, GNU cgicc, monitor rejestru, proksy mailowe
 • aplikacje wewnętrzne wspomagające handlowców w technologiach: AJAX, CSS, HTML, JavaScript, PHP
 • dwie migracje Windows Server 2003 do 2008

Mniejsze projekty:

 • różne skrypty w: bash, PowerShell, Python oraz Perl
 • repozytorium plików dostępne przez www z panelem administratora i uprawnieniami do folderów i plików (ASP.NET, Filestream, Linq, MS SQL, Entity Framework)
 • filtr sterownika klawiatury do zamiany działania klawiszy Alt w systemach Windows Vista, 7, 8 z możliwością zamiany działania tych klawiszy podczas pracy systemu (filtr sterownika, C)
 • aplikacja C# do wycinania bloków bajtów z plików
 • aplikacja C# do skanowania portów
 • aplikacja Silverlight do obsługi kamery internetowej
 • aplikacja Windows dodająca dźwięk do wciskanych klawiszy
 • aplikacja do rysowania wykresów funkcji dwuwymiarowych
 • aplikacja do rysowania wykresów funkcji trójwymiarowych
 • portal ogłoszeniowy (PHP, MySQL)
 • skrypty parsujące kursy walut z witryny NBP (XML)
 • aplikacja C++ do generowania numerów dowodów osobistych
 • aplikacja C++ do generowania numerów PESEL
 • aplikacja C++ do wykonywania zrzutów ekranu
 • aplikacja Java do liczenia CRC plików
 • aplikacja Java do wyświetlania obrazu z kamery internetowej (JavaCV, OpenCV)
 • aplikacja Android - latarka (Java, eclipse)
 • modyfikacja witryny http://www.masteraudio.com.pl/
 • modyfikacja witryny http://www.signella-trucks.com/
 • przetłumaczenie aplikacji iFunBox na język polski
 • research i development na Raspberry Pi 3 B+ oraz Rock Pi 4 B

Profile internetowe:

profile for pbies at Super User, Q&A for computer enthusiasts and power users profile for pbies at Stack Overflow, Q&A for professional and enthusiast programmers    

Certyfikacje:

 

Inne istotne informacje:

 • 16 lat formalnego doświadczenia w komputerach
 • 9 lat formalnego doświadczenia w programowaniu
 • 3 lata formalnego doświadczenia jako Administrator IT
 • 2 lata zarządzania zespołami
 • 6 miesięcy doświadczenia jako DevOps
 • jestem praktykiem, nie teoretykiem
 • analityk, koordynator, konsultant, badacz
 • rozumiem wymagania biznesowe i ich logikę
 • pracowałem w metodologiach Waterfall i Scrum-Agile
 • znam i stosuję metodologie Lean oraz GTD
 • zainteresowania: informatyka (algorytmy, systemy uniksowe, wirtualizacja), filmy i literatura sensacyjna, fantastyka naukowa, fizyka, fotografia