🇵🇱

Podsumowanie: Szeroko doświadczony freelancer IT od 15 lat. Zeszły administrator serwerów i sieci – przez 3 lata, przez 9 lat programista back-end – m. in. technologie Microsoft ze wsparciem baz danych. Lider zespołu certyfikowany PRINCE2 i ITIL oraz rozwiązywacz problemów zorientowany na klienta, łączący pracę zespołową i współpracę z wizją i realizacją. Oferuje znakomite umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i prezentacyjne. Konsultowany dla klientów, finansów, zaawansowanej technologii, mediów i przemysłu wytwórczego. 

Administruję systemami Windows od około 1990 roku (Windows 3.0), a systemami linuksowymi od około 2000 roku (Slackware 8).

Technologie:

Programowanie: .NET Framework 4.5, AJAX, API, ASP.NET MVC 4, ASP.NET, Boost!, C (wstawki), C#, C++ (wstawki), CSS, CSV, DKIM, Entity Framework, Fluent, FormView, GATElab system wiązania zleceń rynkowych, GLUT, GNU cgicc, HTML Agility Pack, HTML, IBM WebSphere, ImageTools, JavaScript, Linq to Entities, Linq, Linux (od ok. roku 2000 - Slackware 8), MSMQ, MVC Razor, MVC, Message Queue, Moq, NLog, NUnit, OpenGL, OpenTK, Postfix, PowerShell, RabbitMQ, RadiantQ Gantt Chart control, Redis, SSL, ScriptManager, Service Oriented Architecture (JDeveloper Java web service), Silverlight, T-SQL, TCP/IP, TLS, TOPCONnect, UpdatePanel, VintaSoft, WCF, WPF, WSO2 Enterprise Service Bus, WSO2 Message Broker, Windows Forms, Windows service, XAML, XML, asembler, ashx handlers, iTextSharp, jQuery + UI, międzynarodowość, monitor rejestru, nHibernate, obsługa obrazów, operacje graficzne, optymizacja procedur składowanych T-SQL, procedury składowane, proksy mailowe, walidacja danych, web services z certyfikatami, web services, wielowątkowość, 

Bazy danych: MS SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Sybase

DevOps = CI/CD: Jenkins, TeamCity i 16 innych narzędzi

Zarządzanie projektami / architektura: Enterprise Architect, PoseidonUML, StarUML, MS Visio, MS Project

Sieci: Cisco switches, FortiGate firewall, HTTP, IP, Network administration, OSI stack, SSH, TCP, TLS, UDP 

Administracja: Hyper-V, Jenkins, Linux (od ok. roku 2000 - Slackware 8), MS SQL 2005, 2008, 2012 Data Quality Services, MySQL, Oracle, PostgreSQL, PowerShell, Servers - administracja (Windows, Linux), Sybase, TeamCity, VMware Player, Server, Workstation, VirtualBox, Windows Server 2003, 2008, SBS 2008, AD, WSUS, GPO, DHCP, DNS, WINS, FTP, IIS, Windows scripts (bat, cmd, VBScript, PowerShell) 

Linux: Mint, Ubuntu, Debian, LMDE, Manjaro, Fedora, Slackware

Business Intelligence: Analysis Services, Integration Services, MicroStrategy Architect, MicroStrategy Desktop, Reporting Services 

Narzędzia: VMware Workstation, Borland C++ Builder 6.0, Code::Blocks, Dev-C++, Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2012, Visual Studio 2005, 2008, 2010, 2012, eclipse

Większe projekty:

 • aplikacja desktopowa do obliczeń związanych z przemysłem gazowniczym: .NET Framework 4.5, C#, GUI, Linq, metody numeryczne, Windows Forms
 • aplikacja desktopowa do wspierania małych i średnich przedsiębiorstw: .NET Framework 4.5, aktualizacja przez Internet, C#, GUI, Linq, Windows Forms, XML
 • system wspomagania zarządzania Business Intelligence: .NET, C#, T-SQL
 • system mailingowy - 12 projektów w jednym systemie w technologiach: .NET Framework 4.5, API, ASP.NET, C#, DKIM, Entity Framework, GUI, HTML Agility Pack, Linq to SQL, Linq, MS SQL, MSMQ, NLog, Postfix, TortoiseHG, web service, wielowątkowość, Windows service
 • aplikacja wewnętrzna do obsługi benefitów pracowniczych w technologiach: ASP.NET, C#, Linq to SQL, MS SQL
 • projekt aplikacji do analizy ryzyka dla Moody’s Analytics w technologiach: ASP.NET, CSV, FormView, ScriptManager, UpdatePanel, usługi Windows, walidacja danych
 • konstrukcja, udokumentowanie i opieka nad .NET Software Factory: automatyzacja buildów, technologie: AnkhSVN, Atlassian, baza Oracle, Fluent, FxCop, Jenkins, JIRA, MVC, NHibernate, NLog, NUnit, Sonar, StyleCop, TortoiseSVN
 • aplikacja Microsoft Project w wersji webowej w technologiach: API, ASP.NET, C#, iTextSharp, RadiantQ Gantt chart control, Silverlight
 • implementacja samodzielnej aplikacji C# dla polskich okulistów w technologiach: C#, MS SQL, obsługa, obróbka i transfer zdjęć z/do bazy MS SQL, wielojęzyczność, Windows Forms, WPF, XAML
 • integracja dwóch aplikacji w jedną: C#, MS SQL, obsługa operacji graficznych, TOPCONnect, VintaSoft, Windows Forms, WPF, XAML, XML
 • dwuwymiarowy edytor w technologii Silverlight do projektowania szaf wnękowych: ASP.NET, C#, ImageTools, iTextSharp, Linq to SQL, web service
 • samodzielna aplikacja do oglądania zaprojektowanych szaf wnękowych w trzech wymiarach: C#, OpenTK
 • udział w wydaniu pakietu antywirusowego mks_vir 9: aktualizacja oprogramowania ze stron klienta i serwera, Boost!, C++, C, GNU cgicc, monitor rejestru, proksy mailowe
 • aplikacje wewnętrzne wspomagające handlowców w technologiach: AJAX, CSS, HTML, JavaScript, PHP

Mniejsze projekty:

 • różne skrypty w: bash, PowerShell oraz Perl
 • repozytorium plików dostępne przez www z panelem administratora i uprawnieniami do folderów i plików (ASP.NET, Filestream, Linq, MS SQL, Entity Framework)
 • filtr sterownika klawiatury do zamiany działania klawiszy Alt w systemach Windows Vista, 7, 8 z możliwością zamiany działania tych klawiszy podczas pracy systemu (filtr sterownika, C)
 • aplikacja C# do wycinania bloków bajtów z plików
 • aplikacja C# do skanowania portów
 • aplikacja Silverlight do obsługi kamery internetowej
 • aplikacja Windows dodająca dźwięk do wciskanych klawiszy
 • aplikacja do rysowania wykresów funkcji dwuwymiarowych
 • aplikacja do rysowania wykresów funkcji trójwymiarowych
 • portal ogłoszeniowy (PHP, MySQL)
 • skrypt PHP parsującego kursy walut z witryny NBP (XML)
 • aplikacja C++ do generowania numerów dowodów osobistych
 • aplikacja C++ do generowania numerów PESEL
 • aplikacja C++ do wykonywania zrzutów ekranu
 • aplikacja Java do liczenia CRC plików
 • aplikacja Java do wyświetlania obrazu z kamery internetowej (JavaCV, OpenCV)
 • aplikacja Android - latarka (Java, eclipse)
 • modyfikacja witryny http://www.masteraudio.com.pl/
 • modyfikacja witryny http://www.signella-trucks.com/
 • przetłumaczenie aplikacji iFunBox na język polski
 • research i development na Raspberry Pi 3 B+ oraz Rock Pi 4 B

Profile internetowe:

profile for pbies at Super User, Q&A for computer enthusiasts and power users profile for pbies at Stack Overflow, Q&A for professional and enthusiast programmers    

Certyfikacje:

 

Inne istotne informacje:

 • ponad 3 lata doświadczenia w administrowaniu serwerami i sieciami, jednakże kontakt z sieciami mam od 2003 roku
 • ponad 9 lat doświadczenia w projektowaniu i programowaniu (sumarycznie: PHP, C, C++, .NET/C#/ASP.NET), jednakże programowałem od 1987 roku
 • ponad 2 lata w zarządzaniu zespołami
 • jestem praktykiem, nie teoretykiem
 • analityk, koordynator, konsultant, badacz
 • rozumiem wymagania biznesowe i ich logikę
 • pracowałem w metodologiach Waterfall i Scrum-Agile
 • prowadzę dialog, nie słucham monologów
 • reaguję na konkretne oferty przedstawione przez konkretne jednostki
 • zainteresowania: informatyka (algorytmy, systemy uniksowe, wirtualizacja), filmy i literatura sensacyjna, science fiction, fizyka, rower, fotografia, podróże